Richtlijnen gasten
 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Uitzonderingen:
  1. aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
 2. op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.
 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 6. Was bij binnenkomst grondig je handen
 7. Was na het toiletbezoek grondig je handen
 8. Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel)
 9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
 10. Voor mensen die een mobiele telefoon of laptop bij hebben, hebben we de kaart op www.berlijncafe.nl staan. Ook de gedragsregels staan hier op